Služby

 • opravy, údržba a rekonstrukce místních komunikací III. a IV. třídy dle pasportu místních komunikací a zajištění provozuschopnosti povrchových zařízení odpadních vod na místních komunikacích a veřejných prostranstvích, včetně opravy zábradlí

 • zajištění údržby a oprav dopravního značení dle pasportu dopravního značení, včetně místních částí

 • provoz, opravy a údržba veřejného osvětlení, dle pasportu VO, opravy semaforů, montáž a a údržba vyhrazených elektrických zařízení dodavatelským způsobem

 • čištění komunikací a prostranství, včetně zajištění zimní údržby

 • zajištění sběru a svozu tuhého komunálního odpadu, tříděného odpadu, nebezpečných odpadů, provozování shromaždiště nebezpečných odpadů, likvidaci odpadů

 • zajištění údržby, opravy a obnovy zeleně dle pasportu veřejné zeleně, vazba květin a věnců

 • zajištění údržby, oprav a obnovy zámeckého parku

 • hřbitovní služby – evidence, vybírání poplatků, zajištění provozu, oprav a údržby

 • zajištění provozu, oprav a údržby tělovýchovných sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici

 • údržba a opravy kanalizace a kanalizačních vpustí dle pasportu kanalizací

 • zajištění provozu, opravy a údržby veřejných WC tržnice a aut. nádraží

 • zajištění údržby a oprav kašen a laviček

 • zajištění údržby a oprav dětských zařízení, hřišť a pískovišť

 • provoz a údržba rekultivované skládky

 • zabezpečování přepravních služeb fyzickým a právnickým osobám, provádění služeb speciálními mechanizačními prostředky

 • silniční motorová doprava nákladní

 • zajištění řádného provozu a údržby parkovacích hodin

 • nakládání s komunálním odpadem

 • správa hřbitova

 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona

 • zajištění sběru a svozu rostlinného materiálu, provozování komunitní kompostárny, kompostování