UPOZORNĚNÍ

28. 03. 2024

Z DŮVODU PORUCHY SVOZOVÉHO VOZIDLA, ŽÁDÁME OBČANY O SHOVÍVAVOST PŘI SVOZU ODPADŮ.

DĚKUJEME.

Modul: Aktuality