Harmonogram svozu odpadů z místní části

17. 10. 2022

LOUČKA, PODHOŘÍ, NOVÉ DVORY, TRNÁVKA
místní část města Lipníka nad Bečvou - datum přistavení

LOUČKA
– hasičská zbrojnice (l ks velkoobjemový kontejner) 4.11.2022
– křižovatka směr Slavkov (l ks velkoobjemový kontejner) 4.11.2022
– hráz rybníka (chaty) (1ks velkoobjemový kontejner) 4.11.2022

PODHOŘÍ
– u potoka (l ks velkoobjemový kontejner) 11.11.2022
– naproti obchodu (l ks velkoobjemový kontejner) 11.11.2022

TRNÁVKA – u kapličky (l ks velkoobjemový kontejner) 11.11.2022

NOVÉ DVORY – u hasičské zbrojnice (l ks velkoobjemový kontejner) 18.11.2022
– točna u kyselky (l ks velkoobjemový kontejner) 18.11.2022


HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ ZE ZAHRÁDKÁŘSKÝCH KOLONIÍ
chatová oblast datum přistavení
chatová oblast Ořechy – rozcestí (l ks velkoobjemový kontejner) 18.11.2022
chatová oblast Za plynárnou (l ks velkoobjemový kontejner) 25.11.2022
chatová oblast Za chmelnicí (1ks velkoobjemový kontejner) 25.11.2022
chatová oblast Osecký jez pr. břeh (1ks velkoobjemový kontejner) 25.11.2022

V uvedený den bude do příslušné chatové oblasti nebo části města přistaven kontejner pro velkoobjemový odpad. Do kontejnerů je zakázáno ukládat jiný odpad než objemný

( např. je zakázáno ukládat televizory, ledničky, tekuté odpady, zářivky, výbojky, akumulátory a jiný nebezpečný odpad, STAVEBNÍ ODPAD – cihly, beton, střešní krytina).

Odvoz kontejneru je vždy první pracovní den po datu přistavení.

Modul: Aktuality