HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ Z MÍSTNÍ ČÁSTI LOUČKA, PODHOŘÍ, NOVÉ DVORY, TRNÁVKA

17. 04. 2023

místní část města Lipníka nad Bečvou

datum přistavení

LOUČKA   - hasičská zbrojnice              (l ks velkoobjemový kontejner)  

5. 5. 2023

                    - křižovatka směr Slavkov    (l ks velkoobjemový kontejner)

5. 5. 2023

                    - hráz rybníka (chaty)           (1ks velkoobjemový kontejner)

5. 5. 2023

PODHOŘÍ  – u potoka                            (l ks velkoobjemový kontejner)

12. 5. 2023

                     – naproti obchodu                (l ks velkoobjemový kontejner)

12. 5. 2023

TRNÁVKA  - u kapličky                         (l ks velkoobjemový kontejner)

12. 5. 2023

NOVÉ  DVORY – u hasičské zbrojnice  (l ks velkoobjemový kontejner) 

19. 5. 2023

                             - točna u kyselky         (l ks velkoobjemový kontejner)

19. 5. 2023

    

 

 

HARMONOGRAM  SVOZU  ODPADŮ  ZE  ZAHRÁDKÁŘSKÝCH KOLONIÍ

 

 

chatová oblast                     

datum přistavení

chatová oblast Ořechy  -  rozcestí        (l ks velkoobjemový kontejner)

19. 5. 2023

chatová oblast Za plynárnou                (l ks velkoobjemový kontejner)    

26. 5. 2023

chatová oblast Za chmelnicí                 (1ks velkoobjemový kontejner)    

26. 5. 2023

chatová oblast Osecký jez pr. břeh      (1ks velkoobjemový kontejner)    

26. 5. 2023

 

 

 

V uvedený den bude do příslušné chatové oblasti nebo části města přistaven kontejner pro velkoobjemový odpad. Do kontejnerů je zakázáno ukládat jiný odpad než objemný

 ( např. je zakázáno ukládat televizory, ledničky, tekuté odpady, zářivky, výbojky, akumulátory a jiný nebezpečný odpad, STAVEBNÍ ODPAD – cihly, beton, střešní krytina).

 

 

Odvoz kontejneru je vždy první pracovní den po datu přistavení.

 

 

 

V Lipníku n/B dne :  14. dubna 2023                   Ing. Václav Zatloukal, ředitel TS Lipník n/B

Modul: Aktuality