28. října 2022 – PÁTEK nebude svážen tříděný odpad PLASTY

27. 10. 2022

Z důvodu svátku 28. října 2022 – PÁTEK nebude svážen tříděný odpad PLASTY od občanů v Lipníku nad Bečvou.

Důvod : odpad nelze odevzdat/uložit ve firmě k dalšímu zpracování. Odpad nesmí být dočasně uložen ve vozidle.

Náhradní termín není stanoven. Občané mají možnost uložit plastový odpad do kontejnerů 1.100 lt. na plast rozmístěných na veřejných stání.

Svoz komunální odpadu v pátek dne 28. 10. 2022 – trasa č. V. lichý týden občané Lipník nad Bečvou bude proveden.

Modul: Aktuality