UPOZORNĚNÍ

OD 27.6.2016 – 29.6.2016 BUDE HŘBITOVNÍ SPRÁVA Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ UZAVŘENA.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

NOVÁ KONTEJNEROVÁ STÁNÍ

Během měsíce června byla dokončena tři nová kontejnerová stání ve městě, která rozšíří systém třídění odpadů.
Nová stání, která budou během měsíce června doplněna novými kontejnery jsou umístěna v ulici Tyršova, Smetanova a Na Bečvě.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

UPOZORNĚNÍ

VE DNECH OD 10.6.2016 – 17.6.2016 BUDE UZAVŘENA SPRÁVA HŘBITOVA Z DŮVODU DOVOLENÉ.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Zahájení sezony městského koupaliště

Letní sezona městského koupaliště v Lipníku nad Bečvou bude zahájena v sobotu 4.června 2016.

Májový náhled do zámeckého parku

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Technické služby předváděly sousedním obcím údržbu veřejné zeleně

V polovině května připravily Technické služby Lipník n. Beč. pro obce mikroregionu a MAS ukázku údržby různých typů travnatých ploch a veřejné zeleně.
V areálu skateparku a jeho okolí u cyklostezky Bečva bylo nachystáno několik travnatých ploch v různém stadiu vývoje a hlavně výšky porostu.
Na těchto lokalitách měli starostové obcí a jejich pracovníci možnost vidět zejména sečení ploch mulčovací technikou (beze sběru posečené trávy). Byly předvedeny tři typy sekaček s kloubovým systémem (rider), jejichž předností je malá hmotnost, neuvěřitelná obratnost i svahová dostupnost. Sekačky se dokáží otočit a pracovat kolem každého kmene stromu, dopravních značek, odpadkových košů či manévrovat mezi keři či výsadbami květinových záhonů.
Hlavní výhodou však je, že posečená tráva je dokonalým systémem několika používaných nožů rozbita na hrubší prach, který je pod tlakem zamulčován do trávníku, čímž vyrovnává nerovnosti terénu a přihnojuje stávající plochu. Vizuální a estetická kvalita údržby ploch takovými stroji je neporovnatelná s běžným sečením. Kromě toho dochází k úsporám prostředků na odvoz trávy a její kompostování, což je zejména v dnešní době, kdy udržujeme stále více ploch, velmi aktuální. K některým typům strojů lze modulově přiřadit také adaptéry na zimní údržbu (kartáče, posypové zařízení apod.)
Technické služby v současné době již ve svém parku mají a používají dvě zmíněné sekačky, které původně udržovaly jen historické centrum a hradební okruh ve městě. Dnes se již používají také v zámeckém parku a parcích Komenského sady, při údržbě stadionu a sportovišť, okružních křižovatek a také části sídlišť. Při výměně adaptéru dokáží síct i velmi vysoký a neudržovaný travní porost.
Bez těchto velmi zdatných strojů si dnes již nedokážeme ani kvalitní údržbu veřejné zeleně představit.
Ing. Dušan Pořízka, ředitel TS Lipník n.Beč., p.o.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Technické služby obnovují veřejnou zeleň ve městě

Během měsíce dubna prováděli pracovníci technických služeb revitalizace travnaté plochy v lokalitě Za porážkou vedle areálu TS, kde byly odstraněny staré ploty, panely a kameny.

Plocha byla zrekultivována novou zeminou a zaset nový trávník. Na podzim zde přibudou okrasné keře, aby tato lokalita důstojně navazovala na ucelenou lokalitu úprav zeleně kolem skateparku a cyklostezky.

Další revitalizaci území prováděly technické služby také na místě křížení ulic Bratrská a Piaristická na ploše bývalého soukromého pozemku, které město na jaře odkoupilo od původního majitele. Zde proběhlo dorovnání terénu ornicí, úprava pláně a osetí plochy trávou. Koncem dubna přibyly výsadby tří kusů lípy srdčité.

Další výsadba stromů probíhala jednotlivě po městě a to v počtu 4 ks lípy srdčité a 4 ks dřezovce trojtrnného, zvaného jednodušejí dle latinského názvu gladičie.

Tento atraktivní a méně známý strom, původně pocházející z USA se vysazuje většinou jako soliterní či parkový strom. Má zajímavé žlutobílé hroznovité květenství a kvete v červnu.

Na přelomu dubna a května také proběhl výsev květnatých luk. Byly obnoveny dvě lokality z loňského roku a to u cyklostezky a pokusně vytvořeny dvě plochy také v zámeckém parku.

Květnaté louky u cyklostezky jsou vytvořeny z pěti druhů letniček směsi DOUCE FRANCE.

V zámeckém parku jsou provedeny výsevy směsí dvanácti druhů letniček s názvem CHRONO.

Lokality jsou po výsevu vypáskovány. Prosíme návštěvníky parku aby do těchto míst nevstupovali a nepouštěli sem ani děti a už vůbec ne své pejsky.

Odměnou za to nám všem bude množství krásně kvetoucích bylin, které ještě zpestří a umocní již tak atraktivní prostředí zámeckého parku.

 

Ing. Dušan Pořízka, ředitel TS Lipník nad Bečvou, p.o.

 

 

výsadba dřevin 2 výsadba dřevin 1

Započala rozsáhlá oprava tribuny stadionu

V polovině měsíce dubna letošního roku byla zahájena rozsáhlejší oprava budovy stadionu v Lipníku nad Bečvou.
Po loňských opravách WC, šaten a výměně lavic na tribuně bude součástí letošní etapy výměna oken a dveří za nová plastová, nátěry kovových nosných konstrukcí a oprava včetně nového nátěru celé plochy fasády z pohledu od hřiště. V loňském roce byla také následně po velké vichřici a poškození střechy provedena její částečná oprava. Během měsíce května bude také dokončena oprava zbývající větší plochy střechy budovy. Všechny práce jsou financovány z rozpočtu města ve výši jednoho milionu korun.
Našim sportovcům a zejména fotbalistům se tak opět zlepší prostředí a zázemí pro jejich aktivity.
Ing. Dušan Pořízka, ředitel TS Lipník nad Bečvou, p.o.
fasáda stadion 2 fasáda stadion 1

HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ

HARMONOGRAM ODVOZU ODPADU ZE ZAHRÁDEK a chatové oblasti

UPOZORNĚNÍ KE SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Vzhledem ke státním svátkům na Velikonoce bude upraven svoz komunálního odpadu následovně:
pátek 25.3. svoz proběhne běžným způsobem
pondělí 28.3. svoz nebude realizován (náhradní termín je úterý 29.3.)
rostlinný odpad bude svážen dle aktuální situace průběžně během týdne po Velikonocích
sběrný dvůr v sobotu 26.3. bude otevřen
městský hřbitov bude během velikonočních svátků otevřen do 20 hodin.
Obrázky