Jak se připravit na zdražování odpadů – Popelnice plné peněz

UPOZORNĚNÍ

Od 18.7.2016 – 22.7.2016 bude správa hřbitova uzavřena z důvodu dovolené.

Děkujeme za pochopení.

Rozkvetlé město a zámecký park o prázdninách

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Koncem června byla ukončena rozsáhlá oprava tribuny stadionu v Lipníku nad Bečvou.

Oprava spočívala ve výměně oken a dveří, opravě a nátěru nosných kovových konstrukcí, opravě a nátěru fasády a opravě střechy tribuny.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sběrný dvůr rok po spuštění plného provozu

Počátkem června uběhl rok od uvedení do plného provozu sběrného střediska odpadů, lidově nazývaného sběrný dvůr. Ten byl otevřen po rozsáhlé stavební rekonstrukci a doplnění technologie lisování a kontejnerových sběračů odpadů 1.6.2015

Dovolte mi malou rekapitulaci, co nám tato úprava a organizační zabezpečení likvidace odpadů přinesla během uplynulého roku.

Bude zřejmě jen málo občanů, kteří sběrný dvůr doposud nenavštívili, protože dle evidence odpadu je pestrost míst trvalého pobytu ve městě a místních částech opravdu veliká.

Kromě samotného města Lipníka s mísními částmi do sběrného dvora na základě uzavřené smlouvy s technickými službami mohou dovážet odpad také občané z Týna nad Bečvou, Oseka a Oldřichova.

O smyslu takového sběru odpadů mimo sběrná kontejnerová místa ve městě a svoz zbytkového komunálního odpadu jasně hovoří následující čísla.

Dle jednotlivých skupin a kategorii odpadů bylo za rok občany Lipníka dovezeno a následně zpracováno ve sběrném dvoře či zlikvidováno následující množství:

plastové obaly 0,653 tun

kovové obaly   1,219 tun

absorpční činidla, filtry 0,130 tun

pneumatiky 12,424 tun

kyseliny0,0095 tun

pesticidy 0,0244 tun

oleje a tuky 0,5725 tun

barvy, lepidla, pryskyřice 2,8945 tun

baterie a akumulátory 0,625 tun

dřevo 26,16 tun

objemný odpad ostatní 95,134 tun

 

celkem tedy odpadu z města bezmála 140 tun

 

další odpad ze zmíněných obcí Týn nad Bečvou, Osek nad Bečvou a Oldřichov tvořil víc než 9 tun a od komerčních firem a subjektů přes 2,5 tuny.

 

V absolutním součtu tedy bylo odevzdáno na sběrném dvoře během uplynulého roku téměř 152 tun různého odpadu.

 

Protože se zde nachází taktéž lisovací technologie, kterou používáme ke zpracování papíru a tetrapaků, dovezených z kontejnerových stání ve městě a místních částech, tak lisováním prošlo během uplynulého roku téměř 81 tun papíru a přes 3 tuny tetrapakových obalů od nápojů.

 

Po vyhodnocení tohoto sběru výše zmíněných odpadů je jasně patrno, že nastavený systém a organizace třídění má smysl a logiku. Kdybychom neumožnili občanům takto odpad odevzdávat, zcela jistě bychom se potýkali s velkým množstvím černých skládek kolem cest, v lesních porostech  a kolem potoků a řeky. Jejich likvidace by stála také jistě nemalé finanční prostředky.

V této souvislosti je třeba také připomenout, že nejen tříděný odpad jako sklo, plasty, papír, tetrapakové obaly, textil, ale i výše uvedený odpad ze sběrného dvora tak potom nemusí a rozhodně nekončí na skládce.

 

Ing. Dušan Pořízka, ředitel Technických služeb Lipník nad Bečvou, p.o.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

UPOZORNĚNÍ O SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU O SVÁTCÍCH VE DNECH 5 – 6.7 2016

ZA SVÁTEK 5.7.2016 BUDE SVOZ PROVEDEN VE STŘEDU 6.7.2016.

VE SVÁTEK 6.7.2016 ZŮSTÁVÁ SVOZ NEZMĚNĚN.

UPOZORNĚNÍ

OD 27.6.2016 – 29.6.2016 BUDE HŘBITOVNÍ SPRÁVA Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ UZAVŘENA.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

NOVÁ KONTEJNEROVÁ STÁNÍ

Během měsíce června byla dokončena tři nová kontejnerová stání ve městě, která rozšíří systém třídění odpadů.
Nová stání, která budou během měsíce června doplněna novými kontejnery jsou umístěna v ulici Tyršova, Smetanova a Na Bečvě.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

UPOZORNĚNÍ

VE DNECH OD 10.6.2016 – 17.6.2016 BUDE UZAVŘENA SPRÁVA HŘBITOVA Z DŮVODU DOVOLENÉ.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Zahájení sezony městského koupaliště

Letní sezona městského koupaliště v Lipníku nad Bečvou bude zahájena v sobotu 4.června 2016.

Obrázky