Technické služby předváděly sousedním obcím údržbu veřejné zeleně

V polovině května připravily Technické služby Lipník n. Beč. pro obce mikroregionu a MAS ukázku údržby různých typů travnatých ploch a veřejné zeleně.
V areálu skateparku a jeho okolí u cyklostezky Bečva bylo nachystáno několik travnatých ploch v různém stadiu vývoje a hlavně výšky porostu.
Na těchto lokalitách měli starostové obcí a jejich pracovníci možnost vidět zejména sečení ploch mulčovací technikou (beze sběru posečené trávy). Byly předvedeny tři typy sekaček s kloubovým systémem (rider), jejichž předností je malá hmotnost, neuvěřitelná obratnost i svahová dostupnost. Sekačky se dokáží otočit a pracovat kolem každého kmene stromu, dopravních značek, odpadkových košů či manévrovat mezi keři či výsadbami květinových záhonů.
Hlavní výhodou však je, že posečená tráva je dokonalým systémem několika používaných nožů rozbita na hrubší prach, který je pod tlakem zamulčován do trávníku, čímž vyrovnává nerovnosti terénu a přihnojuje stávající plochu. Vizuální a estetická kvalita údržby ploch takovými stroji je neporovnatelná s běžným sečením. Kromě toho dochází k úsporám prostředků na odvoz trávy a její kompostování, což je zejména v dnešní době, kdy udržujeme stále více ploch, velmi aktuální. K některým typům strojů lze modulově přiřadit také adaptéry na zimní údržbu (kartáče, posypové zařízení apod.)
Technické služby v současné době již ve svém parku mají a používají dvě zmíněné sekačky, které původně udržovaly jen historické centrum a hradební okruh ve městě. Dnes se již používají také v zámeckém parku a parcích Komenského sady, při údržbě stadionu a sportovišť, okružních křižovatek a také části sídlišť. Při výměně adaptéru dokáží síct i velmi vysoký a neudržovaný travní porost.
Bez těchto velmi zdatných strojů si dnes již nedokážeme ani kvalitní údržbu veřejné zeleně představit.
Ing. Dušan Pořízka, ředitel TS Lipník n.Beč., p.o.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Technické služby obnovují veřejnou zeleň ve městě

Během měsíce dubna prováděli pracovníci technických služeb revitalizace travnaté plochy v lokalitě Za porážkou vedle areálu TS, kde byly odstraněny staré ploty, panely a kameny.

Plocha byla zrekultivována novou zeminou a zaset nový trávník. Na podzim zde přibudou okrasné keře, aby tato lokalita důstojně navazovala na ucelenou lokalitu úprav zeleně kolem skateparku a cyklostezky.

Další revitalizaci území prováděly technické služby také na místě křížení ulic Bratrská a Piaristická na ploše bývalého soukromého pozemku, které město na jaře odkoupilo od původního majitele. Zde proběhlo dorovnání terénu ornicí, úprava pláně a osetí plochy trávou. Koncem dubna přibyly výsadby tří kusů lípy srdčité.

Další výsadba stromů probíhala jednotlivě po městě a to v počtu 4 ks lípy srdčité a 4 ks dřezovce trojtrnného, zvaného jednodušejí dle latinského názvu gladičie.

Tento atraktivní a méně známý strom, původně pocházející z USA se vysazuje většinou jako soliterní či parkový strom. Má zajímavé žlutobílé hroznovité květenství a kvete v červnu.

Na přelomu dubna a května také proběhl výsev květnatých luk. Byly obnoveny dvě lokality z loňského roku a to u cyklostezky a pokusně vytvořeny dvě plochy také v zámeckém parku.

Květnaté louky u cyklostezky jsou vytvořeny z pěti druhů letniček směsi DOUCE FRANCE.

V zámeckém parku jsou provedeny výsevy směsí dvanácti druhů letniček s názvem CHRONO.

Lokality jsou po výsevu vypáskovány. Prosíme návštěvníky parku aby do těchto míst nevstupovali a nepouštěli sem ani děti a už vůbec ne své pejsky.

Odměnou za to nám všem bude množství krásně kvetoucích bylin, které ještě zpestří a umocní již tak atraktivní prostředí zámeckého parku.

 

Ing. Dušan Pořízka, ředitel TS Lipník nad Bečvou, p.o.

 

 

výsadba dřevin 2 výsadba dřevin 1

Započala rozsáhlá oprava tribuny stadionu

V polovině měsíce dubna letošního roku byla zahájena rozsáhlejší oprava budovy stadionu v Lipníku nad Bečvou.
Po loňských opravách WC, šaten a výměně lavic na tribuně bude součástí letošní etapy výměna oken a dveří za nová plastová, nátěry kovových nosných konstrukcí a oprava včetně nového nátěru celé plochy fasády z pohledu od hřiště. V loňském roce byla také následně po velké vichřici a poškození střechy provedena její částečná oprava. Během měsíce května bude také dokončena oprava zbývající větší plochy střechy budovy. Všechny práce jsou financovány z rozpočtu města ve výši jednoho milionu korun.
Našim sportovcům a zejména fotbalistům se tak opět zlepší prostředí a zázemí pro jejich aktivity.
Ing. Dušan Pořízka, ředitel TS Lipník nad Bečvou, p.o.
fasáda stadion 2 fasáda stadion 1

HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ

HARMONOGRAM ODVOZU ODPADU ZE ZAHRÁDEK a chatové oblasti

UPOZORNĚNÍ KE SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Vzhledem ke státním svátkům na Velikonoce bude upraven svoz komunálního odpadu následovně:
pátek 25.3. svoz proběhne běžným způsobem
pondělí 28.3. svoz nebude realizován (náhradní termín je úterý 29.3.)
rostlinný odpad bude svážen dle aktuální situace průběžně během týdne po Velikonocích
sběrný dvůr v sobotu 26.3. bude otevřen
městský hřbitov bude během velikonočních svátků otevřen do 20 hodin.

Na městském koupališti probíhá rekonstrukce úpravny vody

V první polovině března byla zahájena rekonstrukce úpravny vody pro plavecký a cvičný bazén městského koupaliště v Lipníku nad Bečvou.
Stávající zařízení úpravny vody je již delší dobu za hranicí své životnosti a v posledních letech musely být vynakládány značné finanční prostředky na udržení funkčního stavu.
Provoz koupaliště funguje ve městě již 30 let.
Projekt řeší náhradu stávající technologie za novou, o požadovaném výkonu a za dodržení nejpřísnějších hygienických norem.
Jako nová záležitost a modernizace systému technologie je vřazení automatické měřicí a dávkovací stanice pro dávkování plynného chloru a korekce pH.
Plnící voda pro bazény musí totiž vykazovat vlastnosti pitné vody. Proto bude systém doplněn i o pravidelný monitoring kvality vody, který se doposud prováděl samostatnými odběry.
Na základě provedeného výběrového řízení realizaci provádí firma Bazenservis Týniště nad Orlicí v celkových nákladech cca 1.9 milionu Kč bez DPH.
Ing. Dušan Pořízka, ředitel TS Lipník nad Bečvou, p.o.OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

UPOZORNĚNÍ

VE DNECH 23.3.2016 – 24.3.2016 BUDE UZAVŘENA SPRÁVA HŘBITOVA Z DŮVODU DOVOLENÉ.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Kapacita pro sběr rostlinného odpadu se v roce 2016 navýší

Od roku 2010 funguje v Lipníku nad Bečvou a jeho místních částech separovaný sběr rostlinného odpadu a jeho zpracování na kompostárně v Lipníku.
Od prvního roku zahájení tohoto sběru byla veřejná prostranství města a místních částí vybavena počtem 303 ks hnědých odpadových nádob o objemu 240 litrů a 6 ks velkokapacitních plechových automobilových kontejnerů o objemu 16 m3. Kapacita kompostárny byla vyprojektována na 600 tun zpracovaného odpadu ročně.
Meziročně však stále roste množství posbíraného rostlinného odpadu od občanů a původně rozmístěné nádoby stále nestačí potřebám.
Již v roce 2015 nechaly technické služby rozmístit plošně dalších 11 označených plechových či plastových kontejnerů o objemu 1100 litrů, ale ani to stále nepokrylo stávající potřebu.
Od letošního roku bylo od března po městě a místních částech rozmístěno tedy dalších 10 hnědých plastových kontejnerů, které jsme získali za pomoci dotace při nákupu svozového vozidla Bonetti.
Zároveň byly rozmístěny ještě další 3 ks nástavbových plechových kontejnerů na vozidlo Bonetti o obsahu 5 m3 v ulicích Jezerská, Na zelince a Na Bečvě.
Tímto opatřením se navýšila kapacita nádob pro rok 2016 o dalších 26 m3. Zároveň byly provedeny úpravy zpevněné plochy na kompostárně, čímž se kapacita zpracování hmoty zvýšila z 600 t na 850 tun ročně. Kompostárna přešla do režimu odpadového hospodářství s nezbytnou evidencí a přesným vážením odváženého materiálu.
Uvidíme, zda bude tato kapacita již dostatečná. Stále platí také možnost, že si mohou občané sami zakoupit hnědou nádobu na rostlinný odpad (k dispozici na TS Lipník n.Beč.), která bude pak sloužit pouze pro jejich potřebu. Této možnosti již využili zejména lidé, žijící ve větších rodinných domech se zahradou.
Rád bych opět požádal všechny uživatele těchto nádob, aby do nich opravdu odkládali jen rostlinný materiál, který tam patří.
1. nové hnědé kontejnery o obsahu 1100 litrů
2. nové automobilové kontejnery o obsahu 5 m3 (Na zelince)
 OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

UPOZORNĚNÍ

V PÁTEK DNE 26.2.2016 BUDE UZAVŘENA SPRÁVA HŘBITOVA Z DŮVODU ŠKOLENÍ. A V PONDĚLÍ DNE 29.2.2016 Z DŮVODU DOVOLENÉ.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

V Lipníku jezdí nové svozové vozidlo na komunální odpad

Od začátku února letošního roku můžete vidět jezdit po městě a místních částech zcela nové svozové vozidlo na odpad. To nahradí sedmnáct let staré, velmi poruchové vozidlo IVECO, které používaly technické služby především na sběr a svoz tříděného odpadu.

Na základě výběrového řízení uskutečněného na podzim roku 2015 bylo po více než tříměsíční dodací lhůtě uvedeno do provozu nové šestnáctitunové vozidlo značky VOLVO, model FL. Toto vozidlo s pětilitrovým dieselovým motorem o obsahu 240 koní s moderní automatickou převodovkou a výbornými manévrovacími vlastnostmi bude snáze projíždět úzkými uličkami zejména v centru města, kde je odvoz odpadů velmi komplikovaný. Na vozidle je osazena moderní nástavba s vyklápěči a lisem, splňující nejnovější kriteria odpadových vozů a bezpečnost posádky. Objem nástavby je 11 m3 a při plném zatížení směsným komunálním odpadem může odvézt až 6 tun odpadu. Výrobcem a dodavatelem nástavby s poetickým názvem Ros roca je firma Hanes.

Svozové vozidlo je barevně sladěno do nové filosofie firemních barev technických služeb, což je bílá a zelená, signalizující čistotu a souznění s přírodou.

Výběru a přípravě zadávacích kriterií pro výběrové řízení bylo věnováno ze strany technických služeb velké úsilí a podklady pro zadání, výbavu a doplňky byly konzultovány s mnoha kolegy z jiných odpadářských firem a technických služeb v okolí. Kompletní sestava vozidla s nástavbou pak přišla na bezmála čtyři miliony korun.

Nové Volvo bude svážet především odpad tříděný, to znamená plasty, sklo, papír, tetrapaky, ale zčásti také odpad směsný komunální, zejména pro podnikatelské subjekty, ale i občany města. Technologicky je nástavba vybavena samozřejmě také i na možnost sběru a odvozu rostlinného materiálu.

 

Představení zcela nového vozu bylo naplánováno pro zástupce města, zastupitele města, děti z mateřské školy na Zelince i veřejnost na 3.února letošního roku. V tento den měli všichni možnost prohlédnout si kabinu i nástavbu vozidla s ovládacími prvky celé lisovací a vyklápěcí technologie s ukázkou provozních procesů na parkovišti u bývalého objektu vojenských lesů a statků.

Uvedení nového vozidla do provozu je dalším krokem k plánované obměně velmi zastaralého strojového parku naší příspěvkové organizace.

 

Ing. Dušan Pořízka, ředitel TS Lipník nad Bečvou, p.o.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Obrázky