TECHNICKÉ SLUŽBY

Lipník nad Bečvou

Get Adobe Flash player

Sdružení komunálních služeb, z. s.

Spolek, který vznikl za účelem výměny zkušeností, vzájemném informování, poradenském a konzultačním, spolupráce s orgány státní správy a spolky působícími v oborech komunálníchslužeb.

STRÁNKY SKS

mesto-lipnik.cz

Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková org.

Za Porážkou 1142, Lipník nad Bečvou PSČ 751 31, Tel: +420 581 773 756, E-mail: info@ts-lipnik.cz

UPOZORNĚNÍ

Ve dnech 20.-26.4. 2017 probíhá oprava místní komunikace Zahradní (mezi židovskými hřbitovy) s následnou pokládkou nového asfaltového povrchu dne 25.-26.4.2017 (dle klimatických podmínek). V období pokládky nového povrchu nebude umožněn vjezd motorovými vozidly do ulice. Zaparkujte prosím vozidla v navazujících komunikacích nebo na sídlišti Zahradní.
 
Ve dnech 25. – 26.4. 2017 (dle klimatických podmínek) bude také provedena pokládka nového asfaltového povrchu v lokalitě Ořechy v úseku mezi železničním tunelem a kontejnerovým stáním.
V tuto dobu bude komunikace pro průjezd motorovými vozidly zcela uzavřena. Pro jízdu do zahrádkářské kolonie Ořechy použijte prosím cestu kolem sv. Anny nad kruhovým objezdem.
 
Žádáme občany o toleranci.

ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V LIPNÍKU NAD BEČVOU O VELIKONOCÍCH

PÁTEK 14. 4. 2017     – svátek – volno
SOBOTA 15. 4.          – vývoz komunálního odpadu – páteční rajon vozidlo MERCEDES
                               – vývoz komunálního odpadu – páteční rajon vozidlo VOLVO

                               – svoz tříděného odpadu – PLASTY

NEDĚLE 16. 4.          – volno
PONDĚLÍ 17. 4.        – svátek – vývoz biologického odpadu – vozidlo MERCEDES
ÚTERÝ 18. 4.             – vývoz komunálního odpadu – pondělní rajon vozidlo MERCEDES
                               – odvoz tříděného odpadu PLASTY (Olomouc)

                               – vývoz komunálního odpadu – úterní rajon vozidlo VOLVO

UPOZORNĚNÍ

DNE 6.4 – 7.4.2017 BUDE SPRÁVA HŘBITOVA UZAVŘENA Z DŮVODU DOVOLENÉ.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

UPOZORNĚNÍ

OD 3.3.2017 DO 6.3.2017 BUDE SPRÁVA HŘBITOVA UZAVŘENA Z DŮVODU DOVOLENÉ.

 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

UPOZORNĚNÍ

OD 23.12.2016 – 29.12.2016 BUDE SPRÁVA HŘBITOVA UZAVŘENA Z DŮVODU DOVOLENÉ.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Letošní vánoční strom pochází z vojenského prostoru Libavá

Vybrat vánoční strom pro město je velmi zodpovědná věc. Ač se to nezdá, je to událost, která se každoročně srovnává s minulostí. Je středem zájmu nejen dětí a občanů města, ale i zaručených odborníků na vše, co se ve městě děje.
Vánoční strom si vyhlížíme obvykle již někdy v období září, kdy jsou vhodné klimatické podmínky, je dobrá světelnost a vzrůst a tvar stromu se dají v lese dobře posoudit.
Nejlepší a nejvhodnější stromy rostou právě ve vojenském prostoru Libavá a to na volných dopadových či výcvikových plochách. Jedná se totiž o tzv. solitery, volně samostatně rostoucí stromy, které mívají pravidelný tvar a hustě rostoucí větve. Takových je samozřejmě po zmíněných plochách dostatek. Problém však nastává v okamžiku, kdy u většiny z nich zjišťujeme, že rostou příliš daleko od cesty, po které musí přijet odvozní souprava a také jeřáb, určený k jeho naložení.
Pokud se někdo domnívá, že strom se v lese jednoduše skácí a hydraulickou rukou naloží na odvozní soupravu, je vedle.
Již v lese nastává totiž mravenčí práce, kdy na určený dostupný strom musí vylézt někteří naši vycvičení zaměstnanci, upevnit textilní úvazky a lana a za jejich pomoci je strom odřezán.
Během tohoto procesu jej stále drží jeřáb, který potom velmi opatrně, aby se nepolámala ani větvička, uloží strom na speciální odvozní soupravu.
Ta jej za doprovodu a asistence Policie ČR jako nadměrný náklad doveze až na naše náměstí, kde se celý rituál opakuje, leč v opačném pořadí.
To vše již ale za všeobecného zájmu přihlížejících. No a ve finále ještě naši pracovníci vánoční strom upraví a nazdobí, tak aby mohl být o několik dnů později slavnostně rozsvěcen a tím bylo zahájeno ono očekávané a kouzelné období nejkrásnějších svátků v roce.
Letošní strom pochází z území lesní správy Potštát, je vysoký přes 12 metrů a podle letokruhů na pařezu by měl mít 34 roků.
A protože i letos strom městu věnovaly Vojenské lesy a statky, sídlící v Lipníku nad Bečvou, rád bych jim tímto za všechny občany, kterým bude dotvářet kolorit Vánoc, poděkoval.
Dušan Pořízka, ředitel Technických služeb Lipník nad Bečvou,p.o.

vánoční strom v leseuřezaný vánoční strom v leseodvoz stromu z lesa

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

UPOZORNĚNÍ

DNE 16.11.2016 BUDE SPRÁVA HŘBITOVA UZAVŘENA Z DŮVODU DOVOLENÉ.

 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

UPOZORNĚNÍ

DNE 17.11.2016 (ČTVRTEK) BUDE PROVEDEN SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU.

VÝVOZ SVOZU ODPADU ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚN.

UPOZORNĚNÍ

Z DŮVODU NEDOSTATKU SUBSTRÁTU NA KOMPOSTÁRNĚ , JIŽ NENÍ MOŽNO ODEBÍRAT TENTO MATERIÁL OBČANY MĚSTA.

 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Technické služby mají nový universální traktorek k údržbě veřejného prostranství

V podzimních měsících letošního roku pořídily do svého strojového parku technické služby nový stroj typu universálního malotraktorku, který by měl pomoci ještě lépe udržovat veřejné prostranství ve městě a v místních částech. Jedná se o model Husqvarna P 520 D, což je universální moderní širokozáběrová sekačka s vyměnitelnými adaptéry, sloužící k běžnému sečení, mulčování systémem bioklip a likvidaci vysoké trávy cepákovým ústrojím. Jde o malý, ale robustní stroj s odnímatelnou klimatizovanou kabinou, dieselovým pohonným agregátem a trvalým náhonem na všechna čtyři kola. V rámci údržby bude nasazován především na sečení hůře přístupných ploch s vyšší a nepravidelně udržovanou trávou. V letošním roce byl již odzkoušen při údržbě pozemků kolem řeky Bečvy, v klášterní zahradě a nebo třeba v areálu nemocnice.
Své opodstatnění bude mít také při zimní údržbě, kde s nastavitelnou čelní radlicí a malým neseným posypovým zařízením by měl udržovat některé úzké a špatně přístupné chodníky, které jsou nedostupné pro větší techniku.
Ing. Dušan Pořízka, ředitel TS Lipník nad Bečvou, p.o.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lipník bude mít moderní veřejné osvětlení.

Město Lipník nad Bečvou včetně místních částí má nainstalováno v rámci systému veřejného osvětlení 1127 světelných bodů. Z toho je 907 světel přímo ve městě , dalších 220 světel v místních částech.

Ke konci roku 2015 bylo v celkové soustavě obměněno ze starých sodíkových a rtuťových svítidel na LED technologie pouze 199 svítidel, což činí jen 17%.

Světla jsou ve stávající síti ve velmi rozmanité výkonové kategorii od 33 W až po 1000 W.

Zejména výkonné lampy veřejného osvětlení instalované při průtahu městem mají na dnešní dobu již velmi vysokou spotřebu a po mnoha letech životnosti vykazují také vyšší poruchovost.

Po dohodě se správou majetku města připravily v letošním roce Technické služby Lipník n. Beč., p.o. projekt na obměnu části stávající sítě na nová svítidla s LED technologií.

Projektu předcházel důkladný energetický audit současné sestavy veřejného osvětlení z kterého vzešel konkretní návrh.

Projekt byl v jarních měsících letošního roku podán v rámci dotačního titulu ministerstva průmyslu a obchodu jako žádost o finanční podporu do programu EFEKT 2016 . opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení.

Financování a úspěšnost podaných projektů podléhá základnímu kriteriu, čímž je nejvyšší dosažená energetická úspora.

Kriteria byla zřejmě přísná, neboť projekty podané v rámci organizací komunálních služeb v Hranicích a v Přerově neuspěly. Náš však ano.

Celková investice na nákup svítidel a nové kabeláže pro bezmála dvě stě svítidel je 2,28 mil. Kč vč. DPH. Technické služby v rámci dotace obdrží 50% uznatelných nákladů.

Demontáž starých svítidel a instalaci nových provedou TS svými pracovníky a svou plošinou ve vlastní režii.

Vzhledem ke špatným klimatickým podmínkám konce roku je obměna svítidel naplánována do dvou etap a to 60% do konce roku 2016 a 40% do konce dubna 2017.

Úspora energie při výměně výše uvedeného množství světel by měla dosáhnout 49 Mwh za rok a předpokládaná návratnost investice je 11 roků.

Plánovaná obměna se dotkne ulic Hranická, Komenského sady, Neffova, Novosady, Piaristická, Osecká, Tyršova, Svatopluka Čecha, Nádražní, Smetanova a Loučská.

Po realizaci zmíněné obměny by se mělo množství LED svítidel v celkové sestavě veřejného osvětlení zvýšit na 35%.

 

Ing. Dušan Pořízka, ředitel TS Lipník nad Bečvou, p.o.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na Bratrské ulici proběhla rekonstrukce dětského hřiště

Rekonstrukce dětského hřiště

Rekonstrukce dětského hřiště

REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

Počátkem srpna obnovili pracovníci technických služeb ve spolupráci s dodavatelskou firmou kompletně celé dětské hřiště na ulici Bratrská v Lipníku. Součástí prací byla obměna nového písku, oprava oplocení a pískoviště a zejména instalace sestavy nových herních prvků, která by měla mít mnohem větší životnost. Novou herní sestavu pořídilo město ze svého rozpočtu a stála 250 tis. Kč. V budoucnu se dočká podobné obměny zřejmě také dětské hřiště na sídlišti Zahradní.
Dušan Pořízka, ředitel TS Lipník n.Beč.,p.o.