Nepřehlédněte

Harmonogram svozu odpadu pro rok 2023 - občané ke stažení v PDF
Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

Přihlášení do systému „Lipník nad Bečvou – door to door systém sběru a svozu“

Otevřít odkaz

Žádosti ke stažení ve formátu Word
Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.Odpadové hospodářství

Stručná definice odpadového hospodářství

Co je to tedy vlastně odpadové hospodářství? Zjednodušeně řečeno se jedná o aktivitu, jež je zaměřena na předcházení vzniku odpadů, případně na nakládání s odpady. Spadá sem ovšem rovněž péče o místo, kde jsou takové odpady uloženy a v neposlední řadě také důkladná kontrola všech těchto činností. Možná vás překvapí, že v rámci České republiky je tato oblast součástí národního hospodářství teprve v posledních cca 25 letech! Před rokem 1989 totiž stát do této oblasti legislativně takřka nezasahoval, ovšem s výjimkou právní úpravy využívání druhotných surovin. Nutno dodat, že k další změně v odpadovém hospodářství došlo po vstupu ČR do Evropské unie v roce 2004.

Třídení odpadůOdpadové hospodářství
Odpadové hospodářství
Odpadové hospodářství