Lipník nad Bečvou
Get Adobe Flash player

Sdružení komunálních služeb, z. s.

Spolek, který vznikl za účelem výměny zkušeností, vzájemném informování, poradenském a konzultačním, spolupráce s orgány státní správy a spolky působícími v oborech komunálníchslužeb.

STRÁNKY SKS

mesto-lipnik.cz
Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková org.

Za Porážkou 1142, Lipník nad Bečvou PSČ 751 31, Tel: +420 581 773 756, E-mail: info@ts-lipnik.cz

KOMPOSTÁRNA

Kompostárna v Lipníku nad Bečvou je umístěna na tělese rekultivované skládky SUDOL vedle silnice na Loučku.

 

Rostlinný materiál, mající původ na katastru Lipníka nad Bečvou a částí města Loučka, Nové Dvory, Podhoří a Trnávka je zde přijímán od 1. března do 30. listopadu kalendářního roku.

Provozní doba :

Po –  Pá           7.00 – 14.00 hod.

Provozní řád – oficiální